நாட்டின் பல இடங்களில் மின் விநியோகத் தடை!

 நாட்டின் பல இடங்களில் மின் விநியோகத் தடை!

நாட்டின் பல இடங்களில் மின் விநியோகத் தடை ஏற்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை மின்சார சபையின் பொறியியலாளர்கள் தற்போது தொழிற்சங்க நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்ற நிலையில், மின் தடை ஏற்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Udayasooriyan Editor

0 Reviews