மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் நேரம் குறித்த முழுமையான அறிவிப்பு!

 மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் நேரம் குறித்த முழுமையான அறிவிப்பு!

நாட்டின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் நேரம் தொடர்பான அறிவிப்பை இலங்கை மின்சார சபை அறிவித்துள்ளது.

அதற்கமைய, கீழ்வரும் இணையத்தள முகவரிக்குள் பிரவேசிப்பதன் மூலம் அதனை அறிந்துகொள்ள முடியம்..

https://drive.google.com/file/d/1A3erBqd5X2f4Wzqpbe4bFP6NpGH2maLi/view

Udayasooriyan Editor

0 Reviews